Kiểm toán


Tổ chức kiểm toán độc lập

Tổ chức kiểm toán độc lập ở các nước trên thế giới

Hoạt động kiểm toán độc lập trên thế giới đã xuất hiện trên 100 năm và ngày càng phát triển mạnh mẽ. Hình thức tổ chức của các tổ chức kiểm toán ở các nước không hoàn toàn giống nhau. Số lượng nhân viên và các tổ chức kiểm toán phụ thuộc vào mức độ phát triển của hoạt động kiểm toán và nền kinh tế. Ở Hoa kỳ, hiện nay có hơn 45.000 tổ chức kiểm toán chuyên nghiệp.

 
Quản lý chất lượng kiểm toán
Mục đích của công tác quản lý chất lượng kiểm toán

Chất lượng kiểm toán có ý nghĩa quan trọng, trước hết đối với người sử dụng kết quả kiểm toán, ý kiến kiểm toán là cơ sở để họ tin tưởng và sử dụng các thông tin mà họ được cung cấp. Mọi sự không phù hợp nào trong việc đưa ra ý kiến của kiểm toán viên và công ty kiểm toán đều làm ảnh hưởng đến quyết định của những người sử dụng kết quả kiểm toán và có thể gây ra các thiệt hại về kinh tế đối với họ.

 
Kiểm soát chất lượng kiểm toán của các công ty kiểm toán (p2)

Về nghiên cứu phát triển hệ thống

 

Không có công ty nào ở Việt Nam thực hiện hoạt động này. Tuy nhiên các công ty quốc tế hoạt động ở Việt Nam luôn được cập nhật những thay đổi trong công tác quản lý cũng như những vấn đề về kỹ thuật nghiệp vụ cần phải thay đổi cho phù hợp với các yêu cầu mới, những biến động của nền kinh tế từ phía văn phòng chính hoặc văn phòng khu vực mà công ty này trực thuộc.

 
Kiểm soát chất lượng kiểm toán của các công ty kiểm toán (p1)

Nhìn chung các công ty đều tập trung vào việc tiến hành các hoạt động nhằm kiểm soát chất lượng kiểm toán ngày một hiệu quả hơn. Đó là việc thực hiện các biện pháp nhằm phòng ngừa các nguyên nhân gây ra kém chất lượng. Hay có thể nói đây là những biện pháp tăng cường, phát huy các yếu tố ảnh hưởng trực tiếp đến chất lượng hoạt động kiểm toán.

 
Kiểm tra chất lượng công việc kiểm toán của các công ty kiểm toán

Các công ty kiểm toán đều thiết lập và thực hiện qui trình soát xét công việc kiểm toán. Trước khi báo cáo kiểm toán được phát hành chính thức, các cấp quản lý của công ty đều tiến hành các công việc soát sét các công việc kiểm toán và bảo đảm rằng, các yêu cầu của công việc kiểm toán đều đã được thực hiện một cách đầy đủ, đúng theo qui trình kiểm toán đã đề ra nhằm khẳng định rằng mọi bằng chứng kiểm toán cần thiết đã được thu thập đầy đủ và đảm bảo cho ý kiến kiểm toán.

 
«Bắt đầuLùi1234Tiếp theoCuối»

JPAGE_CURRENT_OF_TOTAL