Newsletters


Russell Bedford KTC Cập nhật - Tháng 1 năm 2020

Xin gửi tới quý vị một khởi đầu năm mới tốt đẹp. Sau đây là một số vấn đề về tuân thủ thuế và lĩnh vực liên quan trong tháng 1 năm 2020:

 

1. Luật lao động 2019

2. Luật chứng khoán 2019

3. Chính sách về thủ tục hoàn thuế GTGT với dự án đầu tư

4. Quy định về sử dụng hóa đơn điện tử

5. Dự thảo sửa đổi bổ sung nghị định liên quan đến quản lý thuế đối với doanh nghiệp có giao dịch liên kết

 

download

 
Russell Bedford KTC Cập nhật - Tháng 12 năm 2019

Cập nhật các chính sách nổi bật về thuế, lao động và các lĩnh vực liên quan trong tháng 12 năm 2020:

 

1. Quy định mức lương tối thiểu vùng

2. Chính sách thuế đối với chi phí nhân viên đi công tác nghiên cứu thị trường

3. Chính sách thuế GTGT và TNDN đối với các khoản doanh nghiệp cho vay không tính lãi

4. Kê khai thuế cho hàng hóa xuất khẩu bị trả lại sau khi đã được hoàn thuế GTGT

 

download

 
Russell Bedford KTC Cập nhật - Tháng 11 năm 2019

download

 
Russell Bedford KTC Cập nhật - Tháng 10 năm 2019

download

 
Russell Bedford KTC Cập nhật - Tháng 9 năm 2019

download

 
«Bắt đầuLùi12345678910Tiếp theoCuối»

JPAGE_CURRENT_OF_TOTAL