Kế toán


Doanh nghiệp FDI trích 1% quỹ lương cho công đoàn
(VN Economy 26/09/2007) Đó là nội dung của dự thảo quyết định về áp dụng chế độ trích nộp kinh phí công đoàn của các doanh nghiệp có vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài mà Bộ Kế hoạch và Đầu tư đang soạn thảo để trình Chính phủ.
Vẫn theo dự thảo của Bộ, toàn bộ kinh phí công đoàn dùng để chi cho các hoạt động nhằm chăm lo trực tiếp tới người lao động và các hoạt động khác của công đoàn.
 
Những vấn đề từ thực tế áp dụng 4 chuẩn mực kế toán ban hành đợt 1

Mặc dù chưa có những tổng kết, đánh giá một cách toàn diện, rút ra từ thực tế áp dụng các chuẩn mực kế toán (4 chuẩn mực ban hành đợt 1 gồm: VAS 02 – Hàng tồn kho, VAS 03 – TSCĐ, VAS 04 – TSCĐ vô hình và VAS 14- Doanh thu và thu nhập khác) sau một năm thực hiện, tuy nhiên qua công việc thực tế, ngoài những mặt tích cực và ý nghĩa của việc áp dụng các chuẩn mực kế toán này, chúng tôi muốn trao đổi cùng các bạn một số nội dung,

 
Lập báo cáo lưu chuyển tiền tệ
I - Lưu chuyển tiền từ hoạt động kinh doanh

Cách 1: Phân tích và tổng hợp trực tiếp các khoản tiền thu, chi từ ghi chép kế toán

 

 
Thảo luận VAS 24 - Báo cáo lưu chuyển tiền tệ

CHUẨN MỰC KẾ TOÁN VIỆT NAM

VAS 24 – Baựo caựo lửu chuyeồn tieàn teọ

Mục đích: Hệ thống hoá nội dung các chuẩn mực kế toán, giải thích và làm rõ một số nội dung, khái niệm trong chuẩn mực.

 

 
Thảo luận VAS 14 - Doanh thu và Thu nhập khác

CHUẨN MỰC KẾ TOÁN VIỆT NAM

VAS 14 – Doanh thu và thu nhập khác

Mục đích: Hệ thống hoá nội dung các chuẩn mực kế toán, giải thích và làm rõ một số nội dung, khái niệm trong chuẩn mực.

 

 
«Bắt đầuLùi12Tiếp theoCuối»

JPAGE_CURRENT_OF_TOTAL