Russell Bedford KTC Cập nhật - Tháng 2 năm 2020

Sau đây là một số quy định cập nhật về tuân thủ thuế và lĩnh vực liên quan trong tháng 2 năm 2020:

 

Thuế

 

1. Khấu trừ và hoàn thuế GTGT khi bên nước ngoài mất khả năng thanh toán

2. Hướng dẫn trích lập dự phòng đầu tư tài chính theo CV của Cục Thuế Hà Nội 

3. Hướng dẫn lập hóa đơn đối với phiếu quà tặng của Cục Thuế Hà Nội

 

Lao động

 

1. Quy định xử phạt hành chính về lao động và bảo hiểm xã hội khi đưa người lao động Việt Nam đi làm việc nước ngoài

2. Đóng bảo hiểm y tế với người lao động nước ngoài

3. Điều chỉnh lãi suất chậm đóng, truy đóng bảo hiểm y tế

 

download