Russell Bedford KTC Cập nhật - Tháng 4 năm 2020

Một số quy định cập nhật về tuân thủ thuế trong tháng 4 năm 2020:

 

1. Nghị định 41/2020 về gia hạn nộp thuế và tiền thuê đất

2. Công văn hướng dẫn của Cục Thuế Hà nội về sử dụng hóa đơn điện tử 

3. Công văn hướng dẫn của Cục Thuế Hà nội về kê khai và nộp thuế của cá nhân chuyển nhượng cổ phần trong công ty cổ phần

4. Công văn hướng dẫn về thuế GTGT khi chuyển nhượng bất động sản

 

download