Russell Bedford KTC Cập nhật - Tháng 6 năm 2020

08/07/2020

RBK Việt Nam xin trân trọng gửi tới Quý Ông/Bà điểm tin các quy định nổi bật trong tháng 06/2020:

1. Công văn số 5977/BTC-TCT về việc triển khai thực hiện gia hạn thời hạn nộp thuế thu nhập doanh nghiệp (“TNDN”) và thuế giá trị gia tăng (“GTGT”) theo quy định tại Điều 3, Nghị định số 41/2020/NĐ-CP

2. Công văn 40839/CT-TTHT hướng dẫn chính sáchthuế TNDN đối với sốthuế Thu nhậpcánhân(“TNCN“) trên thu nhập toàn cầu của người lao động

3. Công văn 44393/CT-TTHT hướng dẫn về việc lậphóa đơn chứng từ khi bán phiếu quà tặng

4. Công văn số 1564/TCT-CS hướng dẫn áp dụng chính sách ưuđãi thuế TNDN trong trường hợp Công ty thuê lại nhà xưởng của doanh nghiệp khác cùng ngành nghề

5. Công văn 1746/TCT-CS hướng dẫn chính sách thuếGTGT đối với thuế GTGT đầu vào của hàng hóaxuất khẩu

 

Tải về