Russell Bedford KTC Cập nhật - Tháng 8 năm 2020

24/08/2020

RBK Việt Nam xin trân trọng gửi tới Quý Ông/Bà điểm tin các quy định nổi bật trong tháng 08/2020:

1. Quyết định Số 22/2020/QĐ-TTg giảm tiền thuê đất năm 2020 với đối tượng ảnh hưởng COVID-19

2. Công văn số 2161/LĐTBXH-BHXH của Bộ Lao động Thương binh và Xã hội về việc thực hiện chế độ thai sản với người lao động nước ngoài

3. Công văn số 44403/CT-TTHT của Cục thuế Tp. Hà Nội hướng dẫn về chính sách thuế đối với các khoản chi cho nhân viên trong đợt dịch Covid-19

4. Dự thảo Nghị định giảm 30% thuế TNDN phải nộp năm 2020

 

Tải về