Newsletters
Russell Bedford KTC Cập nhật - Tháng 8 năm 2020

24/08/2020

RBK Việt Nam xin trân trọng gửi tới Quý Ông/Bà điểm tin các quy định nổi bật trong tháng 08/2020:

1. Quyết định Số 22/2020/QĐ-TTg giảm tiền thuê đất năm 2020 với đối tượng ảnh hưởng COVID-19

2. Công văn số 2161/LĐTBXH-BHXH của Bộ Lao động Thương binh và Xã hội về việc thực hiện chế độ thai sản với người lao động nước ngoài

3. Công văn số 44403/CT-TTHT của Cục thuế Tp. Hà Nội hướng dẫn về chính sách thuế đối với các khoản chi cho nhân viên trong đợt dịch Covid-19

4. Dự thảo Nghị định giảm 30% thuế TNDN phải nộp năm 2020

 

Tải về

 
Russell Bedford KTC Cập nhật - Tháng 7 năm 2020

24/07/2020

RBK Việt Nam xin trân trọng gửi tới Quý Ông/Bà điểm tin các quy định nổi bật trong tháng 07/2020:

1. Công văn số 1930/CT-TTHT hướng dẫn về xác định chi phí được trừ cho mục đích tính thuế thu nhập doanh nghiệp (“TNDN”) đối với chi phí khấu hao ghi nhận trong giai đoạn tạm dừng sản xuất do ảnh hưởng của dịch Covid-19

2. Công văn số 2835/TCT-TTKT hướng dẫn về việc thực hiện các quy định của Nghị định số 68/2020/NĐ-CP (“Nghị định 68”) về áp dụng mức khống chế chi phí lãi vay được trừ cho mục đích thuế thu nhập doanh nghiệp (“TNDN”) đối với doanh nghiệp có giao dịch liên kết

3. Nghị quyết số 116/2020/QH14 của Quốc hội về giảm thuế Thu nhập doanh nghiệp trong năm 2020 cho doanh nghiệp cótổngdoanh thu dưới 200 tỷ đồng

 

Tải về

 
Russell Bedford KTC Cập nhật - Tháng 6 năm 2020

08/07/2020

RBK Việt Nam xin trân trọng gửi tới Quý Ông/Bà điểm tin các quy định nổi bật trong tháng 06/2020:

1. Công văn số 5977/BTC-TCT về việc triển khai thực hiện gia hạn thời hạn nộp thuế thu nhập doanh nghiệp (“TNDN”) và thuế giá trị gia tăng (“GTGT”) theo quy định tại Điều 3, Nghị định số 41/2020/NĐ-CP

2. Công văn 40839/CT-TTHT hướng dẫn chính sáchthuế TNDN đối với sốthuế Thu nhậpcánhân(“TNCN“) trên thu nhập toàn cầu của người lao động

3. Công văn 44393/CT-TTHT hướng dẫn về việc lậphóa đơn chứng từ khi bán phiếu quà tặng

4. Công văn số 1564/TCT-CS hướng dẫn áp dụng chính sách ưuđãi thuế TNDN trong trường hợp Công ty thuê lại nhà xưởng của doanh nghiệp khác cùng ngành nghề

5. Công văn 1746/TCT-CS hướng dẫn chính sách thuếGTGT đối với thuế GTGT đầu vào của hàng hóaxuất khẩu

 

Tải về

 
Russell Bedford KTC Cập nhật - Tháng 5 năm 2020

10/06/2020

RBK Việt Nam xin trân trọng gửi tới Quý Ông/Bà điểm tin các quy định nổi bật trong tháng 05/2020:

  1. Công văn 3409/CT-TTHT hướng dẫn xác định chi phí được trừ trong giai đoạn doanh nghiệp phát sinh chi phí thuê đất nhưng chưa thực hiện đầu tư xây dựng
  2. Công văn số 10737/CT-TTHT hướng dẫn xử lý trong trường hợp hóa đơn GTGT lập sai thời điểm.
  3. Công văn số 11143/CT-TTHT về chính sách thuế nhà thầu nước ngoài đối với dịch vụ online.
  4. Công văn số 26515/CT-TTHT về chi phí liên quan tới lao động nước ngoài chưa được cấp phép lao động.
  5. Công văn 3466/CT TTHT hướng dẫn cách xác định thuế TNCN và TNDN đối với các khoản chi cho người lao động nước ngoài khi kết thúc hợp đồng lao động về nước
  6. Nghị Quyết số 954/2020/UBTVQH14 về điều chỉnh mức giảm trừ gia cảnh của thuế thu nhập cá nhân

Tải về

 
«Bắt đầuLùi12345678910Tiếp theoCuối»