Newsletters
Russell Bedford KTC Cập nhật - Tháng 4 năm 2020

Một số quy định cập nhật về tuân thủ thuế trong tháng 4 năm 2020:

 

1. Nghị định 41/2020 về gia hạn nộp thuế và tiền thuê đất

2. Công văn hướng dẫn của Cục Thuế Hà nội về sử dụng hóa đơn điện tử 

3. Công văn hướng dẫn của Cục Thuế Hà nội về kê khai và nộp thuế của cá nhân chuyển nhượng cổ phần trong công ty cổ phần

4. Công văn hướng dẫn về thuế GTGT khi chuyển nhượng bất động sản

 

download

 
Russell Bedford KTC Cập nhật - Tháng 3 năm 2020

Một số quy định cập nhật về tuân thủ thuế và lĩnh vực liên quan trong tháng 3 năm 2020:

 

Thuế

 

1. Gia hạn nộp thuế và tiền thuê đất

2. Giao dịch liên kết khi công ty vay từ các cá nhân là thành viên Hội đồng quản trị tham gia điều hành công ty 

3. Sửa đổi bổ sung quy định về nộp thuế môn bài

 

Lao động

 

1. Tạm dừng đóng quỹ hưu trí và tử tuất

2. Lùi thời điểm đóng kinh phí công đoàn cho doanh nghiệp bị ảnh hưởng bởi dịch Covid-19

3. Hướng dẫn trả lương ngừng việc và giải quyết chế độ cho người lao động trong thời gian ngừng việc liên quan đến dịch Covid-19

 

download

 
Russell Bedford KTC Cập nhật - Tháng 2 năm 2020

Sau đây là một số quy định cập nhật về tuân thủ thuế và lĩnh vực liên quan trong tháng 2 năm 2020:

 

Thuế

 

1. Khấu trừ và hoàn thuế GTGT khi bên nước ngoài mất khả năng thanh toán

2. Hướng dẫn trích lập dự phòng đầu tư tài chính theo CV của Cục Thuế Hà Nội 

3. Hướng dẫn lập hóa đơn đối với phiếu quà tặng của Cục Thuế Hà Nội

 

Lao động

 

1. Quy định xử phạt hành chính về lao động và bảo hiểm xã hội khi đưa người lao động Việt Nam đi làm việc nước ngoài

2. Đóng bảo hiểm y tế với người lao động nước ngoài

3. Điều chỉnh lãi suất chậm đóng, truy đóng bảo hiểm y tế

 

download

 
Russell Bedford KTC Cập nhật - Tháng 1 năm 2020

Xin gửi tới quý vị một khởi đầu năm mới tốt đẹp. Sau đây là một số vấn đề về tuân thủ thuế và lĩnh vực liên quan trong tháng 1 năm 2020:

 

1. Luật lao động 2019

2. Luật chứng khoán 2019

3. Chính sách về thủ tục hoàn thuế GTGT với dự án đầu tư

4. Quy định về sử dụng hóa đơn điện tử

5. Dự thảo sửa đổi bổ sung nghị định liên quan đến quản lý thuế đối với doanh nghiệp có giao dịch liên kết

 

download

 
«Bắt đầuLùi12345678910Tiếp theoCuối»