Thuế nhà thầu nước ngoài (FCT)

Showing 1 of 1 articles
Published by |on 8 Tháng Sáu, 2022

Thuế nhà thầu nước ngoài được quy định tại Thông tư 103/2014/TT-BTC do Bộ tài chính ban hành ngày 6 tháng 8 năm 2014. Đối tượng chịu thuế nhà thầu nước ngoài Tổ chức hoặc cá nhân nước ngoài: kinh doanh tại Việt Nam hoặc có thu nhập phát sinh tại Việt Nam trên cơ […]

Showing 1 of 1 articles