Giới thiệu về RBK

Russell Bedford KTC ("RBK") là nhà cung cấp dịch vụ chuyên nghiệp chất lượng cao cho khách hàng. Tại RBK chúng tôi tập trung vào các dịch vụ thực sự mang lại giá trị gia tăng bằng cách đưa ra các giải pháp cho các vấn đề doanh nghiệp gặp phải dựa trên nền tảng kiến thức/kinh nghiệm, thời gian làm việc trách nhiệm và cam kết về chất lượng. Quản lý chất lượng chặt chẽ tạo nên sự khác biệt của chúng tôi và cũng là điểm mấu chốt để công ty vận hành và phát triển.

 

RBK và mạng lưới kiểm toán toàn cầu Russell Bedford International

 

RBK là thành viên của Russell Bedford International – một mạng lưới kiểm toán hàng đầu thế giới theo đánh giá của International Bulletin World Surveys. Russell Bedford International có 460 chủ phần hùn, 5.000 nhân viên và 280 văn phòng tại hơn 90 quốc gia phát triển và đang phát triển thuộc châu Âu, châu Mỹ, Trung Đông, châu Phi và châu Á Thái Bình Dương.

 

Là một mạng lưới kiểm toán quốc tế, Russell Bedford International (“RBI”) cam kết nguồn lực để đảm bảo chất lượng, tính chính trực và độc lập. Sau nhiều năm nỗ lực hết mình và đầu tư tài chính, chúng tôi đã thành công trong việc phát triển và thực hiện một hệ thống kiểm soát chất lượng toàn cầu để giám sát chất lượng kiểm toán của các đơn vị thành viên.

RBI có hệ thống các chính sách và thủ tục để yêu cầu các đơn vị thành viên thực hiện các công việc sau:

 

  • Đảm bảo kiểm soát chất lượng theo các Chuẩn mực Quốc tế về Giám sát Chất lượng phát hành bởi Ban Chuẩn mực Kiểm toán Quốc Tế  (the International Auditing and Assurance Standard Board (“IAASB”), ngoài việc tuân thủ chuẩn mực kiểm soát chất lượng quốc gia;
  • Tham dự vào chương trình kiểm soát chất lượng của mạng lưới;
  • Có chính sách và phương pháp thực hiện kiểm toán theo Chuẩn mực Kiểm toán Quốc tế; và
  • Có chính sách và phương pháp để tuân thủ theo Nguyên tắc Đạo đức Nghề nghiệp quy định đối với Kiểm toán viên chuyên nghiệp do Hiệp hội Kiểm toán viên Quốc Tế (IFAC) và hiệp hội kiểm toán quốc gia ban hành (VACPA trong trường hợp ở Việt Nam).

 

Theo Nguyên tắc Đạo đức Nghề nghiệp quy định đối với Kiểm toán viên chuyên nghiệp do Hiệp hội Kiểm toán viên Quốc Tế (IFAC) ban hành, công ty kiểm toán thành viên phải luôn đảm bảo rằng công ty luôn độc lập với khách hàng kiểm toán của các thành viên khác. Mạng lưới RBI lập danh sách các khách hàng kiểm toán xuyên quốc gia để hỗ trợ quá trình kiểm tra tính độc lập của các thành viên.

 

Là một thành viên trong mạng lưới RBI, RBK có khả năng huy động được nguồn lực và các chuyên gia trong lĩnh vực kiểm toán và tư vấn trong vùng và trên thế giới. Đặc biệt, RBI có thể cung cấp các kinh nghiệm từ các dự án tương tự trong lĩnh vực phát triển ở các nước đang phát triển nơi RBI đang hoạt động tích cực.

 

alt

 

Sứ mệnh của RBK

 

RBK nỗ lực hết mình để cung cấp dịch vụ giá trị gia tăng đích thực cho các doanh nghiệp trong nước và quốc tế đang hoạt động tại Việt Nam và trong khu vực. Trong khi giúp đỡ khách hàng của mình đạt được tiềm năng và sứ mệnh của mình, chúng tôi đảm bảo rằng các nhân viên luôn có một môi trường làm việc phù hợp để đạt được các mục tiêu phát triển cá nhân trong sự hài hòa cùng mục tiêu tổng thể của công ty.

 

Russell Bedford KTC là một nhóm các công ty chuyên nghiệp (Công ty TNHH Kiểm toán KTC SCS và Công ty TNHH Kế toán và tư vấn KTC) chuyên cung cấp các dịch vụ kiểm toán, kế toán, thuế và tư vấn doanh nghiệp.