Kiểm toán và Bảo đảm
Dịch vụ cho NGO

Russell Bedford KTC cung cấp các dịch vụ kiểm toán và tư vấn cho các dự án NGO nhằm giúp các dự án hoàn thành mục tiêu đề ra và nâng cao quy trình hoạt động của dự án.

 

*Dịch vụ kiểm toán:
 • Kiểm toán dự án thường niên
 • Kiểm toán kết thúc dự án
 • Kiểm toán dự án theo yêu cầu
*Xây dựng hệ thống kế toán và báo cáo tài chính:
 • Thiết kế và xây dựng hệ thống kế toán
 • Xây dựng quy trình mua sắm và kiểm soát
 • Cử nhân viên kế toán làm việc ngắn hạn
 • Tư vấn lựa chọn phần mềm kế toán phù hợp
 • Lập báo cáo tài chính và đào tạo nhân viên
 • Lập ngân sách và dự toán / Lập ngân sách tiền mặt hàng tháng / năm
 • Các dịch vụ tư vấn thuế và lương
*Hỗ trợ thực hiện dự án:
 • Soạn thảo cẩm nang dự án
 • Xây dựng hệ thống báo cáo dự án như Kế hoạch hoạt động chung và ngân sách, kế hoạch hoạt động năm, báo cáo quý, giữa năm, hằng năm theo yêu cầu của nhà tài trợ
 • Hỗ trợ hành chính
 • Thực hiện soát xét độc lập báo cáo dự án
 
Kiểm toán và Bảo đảm

Dịch vụ Kiểm toán và Bảo đảm

RBK đang áp dụng phương pháp kiểm toán chuẩn quốc tế để phục vụ khách hàng của mình. Phương pháp kiểm toán theo kinh nghiệm tốt nhất của thế giới sẽ được điều chỉnh cho phù hợp với quy mô và lĩnh vực hoạt động của khách hàng dựa trên nền tảng kinh nghiệm ngành sâu sắc của chúng tôi. Sự am hiểu chuyên sâu các quy định pháp lý tại Việt nam cùng với phương pháp tiếp cận quốc tế sẽ đảm bảo rằng các vấn đề báo cáo phức tạp của khách hàng sẽ được đáp ứng một cách nhanh chóng và hiệu quả.

Các chuyên gia kinh nghiệm

Chất lượng dịch vụ của chúng tôi đuợc đảm bảo bởi đội ngũ chuyên gia được đào tạo trong và ngoài nước với trình độ chuyên môn cao và kinh nghiệm ngành chuyên sâu. Luôn coi khách hàng là trọng tâm, đội ngũ chuyên gia của RBK chắc chắn sẽ tạo lập được một môi trường làm việc chuyên nghiệp, dễ tiếp cận và thân thiện.

Các dịch vụ kiểm toán

Công ty Kiểm toán và Tư vấn Doanh nghiệp RBK cung cấp nhiều dạng dịch vụ kiểm toán và tư vấn nhằm giúp các khách hàng đạt được mục tiêu kinh doanh, quản lý rủi ro và cải tiến kết quả kinh doanh của mình. Với phương pháp và phương tiện làm việc tiên tiến và hiện đại, RBK có thể cung cấp các dịch vụ kiểm toán và bảo đảm chất lượng cao không chỉ phù hợp mà còn vượt mức kỳ vọng của khách hàng.

Các dịch kiểm toán và bảo đảm của RBK bao gồm:

 • Dịch vụ Kiểm toán và Bảo đảm:
 • Kiểm toán theo luật định
 • Kiểm toán theo Chuẩn mực Kế toán Quốc tế hoặc theo các định chế kế toán cụ thể khác
 • Kiểm toán và soát xét báo cáo tài chính cho tập đoàn, tổng công ty hoặc cho các mục đích cụ thể khác

Các dịch vụ liên quan:

 • Thủ tục soát xét tài chính theo thỏa thuận trước
 • Soát xét và tổng hợp báo cáo tài chính
 • Kiểm toán nội bộ thuê ngoài
 • Tư vấn và soát xét hệ thống kiểm soát nội bộ
 • Kiểm tra thông tin dự báo tài chính