Tin tức
ĐIỂM MỚI LUẬT DOANH NGHIỆP 2020

(22/09/2020)

Ngày 17 tháng 6 năm 2020, Quốc hội đã ban hành Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 (“Luật DN 2020”) thay thế Luật Doanh nghiệp 68/2014/QH13 (“Luật DN 2014”). Luật DN 2020 có hiệu lực từ ngày 01/01/2021 với các điểm chính như sau:
1. Thay đổi khái niệm doanh nghiệp nhà nước
2. Thêm đối tượng không được thành lập doanh nghiệp
 
TRĂN TRỞ CỦA DOANH NGHIỆP SỬ DỤNG HỆ THỐNG ERP VÀ GIẢI PHÁP THỰC TẾ

 

17/08/2020

Hệ thống ERP là hệ thống phần mềm quản lý không chỉ có tác dụng rất lớn trong việc kinh doanh, nhân sự, kho, tài chính… mà còn giúp cho doanh nghiệp quản lý tổng thể hoạt động từ đó tiết kiệm được thời gian, hiệu quả công việc được tăng cao.

 
Lộ trình áp dụng Chuẩn mực báo cáo tài chính quốc tế (“IFRS”) tại Việt Nam (VFRS)

 

31/7/2020

Ngày 16 tháng 3 năm 2020, Bộ Tài Chính đã ban hành Quyết định số 345/QĐ-BTC phê duyệt đề án áp dụng Chuẩn mực báo cáo tài chính tại Việt Nam. Chi tiết về lộ trình áp dụng, Quý khách vui lòng xem tại đây.

 
Điều chỉnh khống chế chi phí lãi vay

13/07/2020

Ngày 24 tháng 6 năm 2020, Chính Phủ đã ban hành Nghị định 68/2020/NĐ-CP (“Nghị định 68”) sửa đổi, bổ sung khoản 3 Điều 8 Nghị định 20/2017/NĐ-CP (“Nghị định 20”) về quản lý thuế đối với doanh nghiệp có giao dịch liên kết. Nghị định 68 có hiệu lực từ ngày ký và được áp dụng từ kỳ tính thuế năm 2019. Một số điểm thay đổi chính của Nghị định này so với quy định tại Nghị định 20 được tóm tắt như sau:

 
Tăng mức giảm trừ gia cảnh lên 11 triệu đồng

Ngày 2 tháng 6 năm 2020, Ủy ban Thường vụ Quốc hội ban hành Nghị quyết 954/2020/UBTVQH14 về điều chỉnh tăng mức giảm trừ gia cảnh của thuế thu nhập cá nhân từ 9 lên 11 triệu đồng.

 
«Bắt đầuLùi1234567Tiếp theoCuối»

JPAGE_CURRENT_OF_TOTAL