Dịch vụ kiểm toán và đảm bảo

Russell Bedford KTC cung cấp nhiều dạng dịch vụ kiểm toán và đảm bảo thông qua công ty kiểm toán được đăng ký là KTC Audit nhằm giúp các khách hàng đạt được mục tiêu kinh doanh, quản lý rủi ro và cải tiến kết quả kinh doanh của mình.

Dịch vụ Kiểm toán và đảm bảo

  • Kiểm toán theo luật định
  • Kiểm toán theo Chuẩn mực Kế toán Quốc tế hoặc theo các định chế kế toán cụ thể khác
  • Kiểm toán và soát xét báo cáo tài chính cho tập đoàn, tổng công ty hoặc cho các mục đích cụ thể khác

Các dịch vụ liên quan

  • Thủ tục soát xét tài chính theo thỏa thuận trước
  • Soát xét và tổng hợp báo cáo tài chính
  • Kiểm tra thông tin dự báo tài chính

Các chuyên gia kinh nghiệm

Chất lượng dịch vụ của chúng tôi đuợc đảm bảo bởi đội ngũ chuyên gia được đào tạo trong và ngoài nước với trình độ chuyên môn cao và kinh nghiệm ngành chuyên sâu. Luôn coi khách hàng là trọng tâm, đội ngũ chuyên gia chắc chắn sẽ tạo lập được một môi trường làm việc chuyên nghiệp, dễ tiếp cận và thân thiện.