Showing 7 of 7 articles

Russell Bedford KTC cung cấp nhiều dạng dịch vụ kiểm toán và đảm bảo thông qua công ty kiểm toán được đăng ký là KTC Audit nhằm giúp các khách hàng đạt được mục tiêu kinh doanh, quản lý rủi ro và cải tiến kết quả kinh doanh của mình. Dịch vụ Kiểm toán và […]

Dựa trên những nhu cầu về báo cáo tài chính và kế toán của các khách hàng, Russell Bedford KTC  đã thiết kế các dịch vụ kế toán để hỗ trợ doanh nghiệp như sau: Thiết kế và xây dựng hệ thống kế toán -Xây dựng chính sách và quy trình kế toán -Đăng ký […]

Các dịch vụ tư vấn thuế của chúng tôi cung cấp các giải pháp thức tế nhưng đầy sáng tạo giúp các doanh nghiệp luôn tuân thủ với các quy định và luật thuế của Nhà nước Việt Nam. Các dịch vụ chủ chốt bao gồm: Tuân thủ thuế -Soát xét và kiểm toán báo […]

image-default

Chúng tôi cung cấp các dịch vụ tư vấn về licensing (giấy phép) cho các nhà đầu tư và dịch vụ tiền lương như sau: Dịch vụ Licensing Tư vấn về cấu trúc ban đầu và các quy định của pháp luật; Tư vấn về việc thành lập công ty, chi nhánh hoặc văn phòng […]

Russell Bedford KTC cung cấp các dịch vụ kiểm toán và tư vấn cho các dự án NGO nhằm giúp các dự án hoàn thành mục tiêu đề ra và nâng cao quy trình hoạt động của dự án.  Dịch vụ kiểm toán -Kiểm toán dự án thường niên -Kiểm toán kết thúc dự án […]

Chúng tôi cung cấp các dịch vụ tư vấn chất lượng nhằm đáp ứng được nhu cầu của doanh nghiệp cũng như các nhà đầu tư. Dịch vụ của chúng tôi bao gồm: Các dịch vụ về Giao dịch và Tái cấu trúc -Dịch vụ về Giao dịch: -Rà soát đặc biệt (Mua bán & […]

Nền kinh tế thị trường quốc tế đang có nhiều dịch chuyển, các cơ quan hữu quan các nước đang tìm cách để bảo vệ phần thu ngân sách từ thuế. Chính phủ Việt Nam trong thời gian gần đây cũng bắt đầu tăng cường việc thanh tra quyết toán thuế về chuyển giá, đăc […]

Showing 7 of 7 articles