Quy định về BHXH và BHYT cho lao động người nước ngoài áp dụng từ ngày 1/1/2022

Written by |on 1 Tháng Chín, 2022

Cùng với sự phát triển của nền kinh tế và nguồn vốn đầu tư nước ngoài tăng đều trong những năm gần đây, nhu cầu về sử dụng lao động người nước ngoài cũng như người lao động là công dân nước ngoài đến làm việc tại VN ngày càng tăng. Theo đó, luật và quy định về lao động, cụ thể về bảo hiểm xã hội (BHXH) và bảo hiểm y tế (BHYT) được cập nhật và thay đổi nhằm điều chỉnh đối tượng lao động này.

Theo Nghị định 143, 2018 về BHXH, người lao động (NLĐ) là công dân nước ngoài làm việc tại Việt Nam bắt buộc tham gia BHXH khi:

  • Có giấy phép lao động, hoặc chứng chỉ hành nghề hoặc giấy phép hành nghề do cơ quan có thẩm quyền của VN cấp; và
  • Có hợp đồng lao động (HĐLĐ) không xác định thời hạn, HĐLĐ xác định thời hạn từ đủ 1 năm trở lên với người sử dụng lao động tại VN.

Được quy định tại Luật Bảo hiểm y tế 2008 (BHYT) và Quyết định 595, 2017 của BHXH về BHXH và BHYT, bảo hiểm thất nghiệp (BHTN), Bảo hiểm tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp (BHTNLĐ – BNN), NLĐ là công dân nước ngoài làm việc tại VN, bắt buộc tham gia BHYT.

Bảng dưới đây tóm tắt nghĩa vụ bảo hiểm đóng góp của người sử dụng lao động và người lao động nước ngoài:

Chế độ bảo hiểm  Người sử dụng lao độngNgười lao động nước ngoàiTổng
BHXH14%8%22%
BHYT3%1.5%4.5%
BHTNLĐ – BNN0.5%0.5%
Quỹ ốm đau, thai sản3%3%
Tổng20.5%9.5%30%

Như vậy, người sử dụng lao động lao động có nghĩa vụ đóng góp 20.5% cho lao động nước ngoài, trong khi người lao động nước ngoài là 9.5%.

Tham chiếu luật và quy định

Nghị định 143/2018/NĐ-CP ngày 15/10/2018 quy định chi tiết Luật BHXH và Luật an toàn, vệ sinh lao động về BHXH bắt buộc đối với người lao động là công dân nước ngoài làm việc tại Việt Nam

Quyết định 595/QĐ-BHXH ngày 14/4/2017 ban hành quy trình thu BHXH, BHYT, BHTN, BHTNLĐ – BNN, quản lý sổ BHXH, thẻ BHYT

Luật Bảo hiểm Y tế số 25/2008/QH12 ngày 14/11/2008 Luật số 46/2014/QH13 ngày 13/6/2014 sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật BHYT