Pháp lý kinh doanh

Không có nội dung hiển thị
Russell Bedford KTC

Russell Bedford KTC được thành lập năm 2006 tại Việt Nam. Với hơn 15 năm kinh nghiệm, chúng tôi đã xây dựng được uy tín thông qua chất lượng dịch vụ chuyên nghiệp hỗ trợ khách hàng trong quản lý hoạt động kinh doanh và tài chính tại Việt Nam.

Our Vision
Our mission
Our Team
Russell Bedford KTC Services

Russell Bedford KTC cung cấp nhiều dạng dịch vụ kiểm toán và đảm bảo thông qua công ty kiểm toán được đăng ký KTC Audit nhằm giúp các khách hàng đạt được mục tiêu kinh doanh, quản lý rủi ro và cải tiến kết quả kinh doanh của mình