Cách tính lương theo hình thức trả lương của doanh nghiệp năm 2022

Written by |on 10 Tháng Ba, 2022

Tiền lương

Tiền lương là một khoản bằng tiền hoặc hiện vật do doanh nghiệp trả cho người lao động theo thỏa thuận giữa hai bên.

Cách hình thức trả lương

Theo Luật Lao động 2019 và Nghị định 145 năm 2020, có ba (3) hình thức trả lương phổ biến sau:

  • Trả lương theo thời gian
  • Trả lương theo sản phẩm
  • Trả lương khoán

Tùy vào tính chất công việc và điều kiện hoạt động, doanh nghiệp lựa chọn các hình thức trả lương, và kết hợp các hình thức trả lương.

Trả lương theo thời gian là cách thức trả lương phổ biến nhất của các doanh nghiệp tại Việt Nam, trong khi trả lương theo sản phẩm thường áp dụng đối với doanh nghiệp sản xuất và trả lương khoán áp dụng cho các doanh nghiệp thực hiện các dự án hoặc công trình.

Trả lương theo thời gian là hình thức trả lương theo giờ/ ngày/ tuần/ tháng làm việc.

Trả lương theo sản phẩm là hình thức trả lương theo số lượng sản phẩm hoàn thành.

Trả lương khoán là hình thức trả lương theo khối lượng công việc hoàn thành.

Mỗi hình thức trả lương có cách tính lương tương ứng.

Cách tính lương

Trả lương theo thời gian

Dựa trên số ngày làm việc thực tế trong tháng trên số ngày làm việc quy định trong tháng hoặc số ngày làm việc cố định.

Hai cách tính này cho kết quả khác nhau do số ngày làm việc quy định trong tháng (trừ ngày nghỉ lễ và ngày không phải làm việc như ngày thứ 7 hoặc/ và chủ nhật) có thể khác số ngày làm việc cố định (22, 24 hoặc 26 ngày).

Doanh nghiệp có thể tự lựa chọn cách thức tính lương phù hợp và hiệu quả cho doanh nghiệp.

Trả lương theo sản phẩm

Với cách trả lương này, khi tính lương, doanh nghiệp cần theo dõi số lượng sản phẩm hoàn thành và đơn giá sản phẩm của người lao động.  

Trả lương khoán

Doanh nghiệp cần thỏa thuận với người lao động mức lương khoán và xác định khối lượng công việc hoàn thành của nhân viên.

Lưu ý khi tính lương

Luật lao động năm 2020 (hiệu lực 1.1.2021) và Nghị định 145 năm 2020 quy định cụ thể về làm thêm giờ, nghỉ lễ Tết, ngừng làm việc (ví dụ như thiên tai, Covid-19).

Các ví dụ tính lương

Tính lương theo thời gian

Văn Nguyễn là nhân viên toàn thời gian tại Công ty TNHH dịch vụ SmartCare. Văn Nguyễn và SmartCare thỏa thuận tiền lương trên hợp đồng lao động như sau:

Lương cơ bản: 6.000.000/ tháng

Phụ cấp chức vụ: 3.000.000 tháng

Phụ cấp tiền ăn Phụ cấp tiền điện thoại