Lương tối thiểu vùng áp dụng từ ngày 1/7/2022

Written by |on 21 Tháng Sáu, 2022

Theo Nghị định 38 năm 2022 quy định về mức lương tối thiểu đối với người lao động làm việc theo hợp đồng lao động, mức lương tối thiểu vùng được áp dụng như sau:

VùngTrước ngày 1.7.2022
(đồng/ tháng)
Sau ngày 1.7.2022
(đồng/ tháng)
Vùng I4.420.0004.680.000
Vùng II3.920.0004.160.000
Vùng III3.430.0003.640.000
Vùng IV3.070.0003.250.000

Nghị định 38 cũng quy định về mức lương tối thiểu giờ theo vùng:

VùngÁp dụng từ ngày 1.7.2022
(đồng/ giờ)
Vùng I22.500
Vùng II20.000
Vùng III17.500
Vùng IV15.600

Các vùng bao gồm các quận, huyện thuộc 63 tỉnh thành trên cả nước được quy định cụ thể trong Phụ lục của Nghị định 38 năm 2022. Liên hệ với chúng tôi để biết thêm chi tiết về việc áp dụng thay đổi này.

Luật và quy định tham khảo

Nghị định 38 năm 2022 – Nghị định 38/2022/NĐ-CP ban hành ngày 12 tháng 6 năm 2022 quy định về mức lương tối thiểu đối với người lao động làm việc theo hợp đồng lao động