Linh Do

Showing 3 of 3 articles
Published by |on 1 Tháng Chín, 2022

Cùng với sự phát triển của nền kinh tế và nguồn vốn đầu tư nước ngoài tăng đều trong những năm gần đây, nhu cầu về sử dụng lao động người nước ngoài cũng như người lao động là công dân nước ngoài đến làm việc tại VN ngày càng tăng. Theo đó, luật và […]

Published by |on 21 Tháng Sáu, 2022

Theo Nghị định 38 năm 2022 quy định về mức lương tối thiểu đối với người lao động làm việc theo hợp đồng lao động, mức lương tối thiểu vùng được áp dụng như sau: Vùng Trước ngày 1.7.2022 (đồng/ tháng) Sau ngày 1.7.2022 (đồng/ tháng) Vùng I 4.420.000 4.680.000 Vùng II 3.920.000 4.160.000 Vùng […]

Published by |on 26 Tháng Năm, 2022

Tại Việt Nam, vấn đề về chuyển giá trong giao dịch liên kết trở thành chủ đề lớn liên quan đến tuân thủ thuế của các doanh nghiệp có giao dịch liên kết trong những năm gần đây. Cùng với sự phát triển nhanh chóng của nền kinh tế và các mối liên hệ ngày […]

Showing 3 of 3 articles