Dịch vụ Licensing và tiền lương

Chúng tôi cung cấp các dịch vụ tư vấn về licensing (giấy phép) cho các nhà đầu tư và dịch vụ tiền lương như sau:

Dịch vụ Licensing

 • Tư vấn về cấu trúc ban đầu và các quy định của pháp luật;
 • Tư vấn về việc thành lập công ty, chi nhánh hoặc văn phòng đại diện;
 • Dự thảo các thoả thuận, điều lệ công ty cho khách hàng;
 • Trợ giúp việc xin giấy phép đầu tư; và
 • Các nghiệp vụ sau licensing.

Dịch vụ tiền lương

 • Tư vấn và chuẩn bị các hợp đồng lao động;
 • Đăng ký thang bảng lương với Quỹ Bảo hiểm Xã hội;
 • Chuẩn bị các công việc liên quan tiền lương hàng tháng, làm việc với bảo hiểm xã hội và bảo hiểm y tế;
 • Nhận sổ bảo hiểm xã hội, thẻ bảo hiểm y tế và cập nhật thay đổi về biến động nhân sự với cơ quan chứng năng;
 • Làm thủ tục giấy phép lao động cho người nước ngoài nếu cần thiết;
 • Kê khai thuế thu nhập cá nhân và quyết toán thuế thu nhập cá nhân cho nhân viên bản địa và người nước ngoài.