lương tối thiểu

Showing 1 of 1 articles
Published by |on 21 Tháng Sáu, 2022

Theo Nghị định 38 năm 2022 quy định về mức lương tối thiểu đối với người lao động làm việc theo hợp đồng lao động, mức lương tối thiểu vùng được áp dụng như sau: Vùng Trước ngày 1.7.2022 (đồng/ tháng) Sau ngày 1.7.2022 (đồng/ tháng) Vùng I 4.420.000 4.680.000 Vùng II 3.920.000 4.160.000 Vùng […]

Showing 1 of 1 articles