Russell Bedford KTC Cập nhật - Tháng 5 năm 2020

10/06/2020

RBK Việt Nam xin trân trọng gửi tới Quý Ông/Bà điểm tin các quy định nổi bật trong tháng 05/2020:

  1. Công văn 3409/CT-TTHT hướng dẫn xác định chi phí được trừ trong giai đoạn doanh nghiệp phát sinh chi phí thuê đất nhưng chưa thực hiện đầu tư xây dựng
  2. Công văn số 10737/CT-TTHT hướng dẫn xử lý trong trường hợp hóa đơn GTGT lập sai thời điểm.
  3. Công văn số 11143/CT-TTHT về chính sách thuế nhà thầu nước ngoài đối với dịch vụ online.
  4. Công văn số 26515/CT-TTHT về chi phí liên quan tới lao động nước ngoài chưa được cấp phép lao động.
  5. Công văn 3466/CT TTHT hướng dẫn cách xác định thuế TNCN và TNDN đối với các khoản chi cho người lao động nước ngoài khi kết thúc hợp đồng lao động về nước
  6. Nghị Quyết số 954/2020/UBTVQH14 về điều chỉnh mức giảm trừ gia cảnh của thuế thu nhập cá nhân

Tải về