KTC online
Những đặc điểm chính của Thuế môn bài tại Việt Nam?

 

Tương tự các doanh nghiệp Việt Nam, doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài (FDI) phải nộp thuế môn bài hàng năm vào đầu năm dương lịch. Số thuế phải nộp tùy thuộc vào mức vốn đầu tư của doanh nghiệp:

Bậc thuế môn bài

Vốn đầu tư

(VND)

Thuế môn bài (VND)

Bậc 1

trên 10 tỷ

3.000.000

Bậc 2

từ 5 tỷ đến 10 tỷ

2.000.000

Bậc 3

từ 2 tỷ đến 5 tỷ

1.500.000

Bậc 4

dưới 2 tỷ

1.000.000

 

 
Doanh nghiệp FDI có thể trực tiếp tuyển lao động không?

 

Theo bộ Luật Lao động sửa đổi, doanh nghiệp FDI có quyền trực tiếp tuyển lao động người Việt Nam hoặc thông qua tổ chức dịch vụ việc làm được cấp phép. Doanh nghiệp phải đăng ký danh sách lao động là người Việt Nam với Sở lao động địa phương và nộp báo cáo định kỳ về việc sử dụng và thay đổi lao động với Sở lao động.

 
Doanh nghiệp FDI có phải đăng ký số lao động làm việc tại nước ngoài không? Thủ tục đăng ký như thế nào?

 

Ngoại trừ Tổng Giám đốc, Phó Tổng giám đốc và thành viên Ban Giám đốc, tất cả nhân viên nước ngoài làm việc từ 6 tháng trở lên tại công ty phải được cấp giấy phép lao động. Công ty (tức người sử dụng lao động) phải nộp hồ sơ tới sở lao động địa phương để làm thủ tục cấp giấy phép lao động cho lao động nước ngoài.

Hiện tại, Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội (BLDTBXH) đã ban hành Công văn quy định lao động nước ngoài phải có kinh nghiệm làm việc và quản lý mà lao động Việt Nam chưa đáp ứng được, có ít nhất 5 năm kinh nghiệm về ngành nghề liên quan và được xác nhận bởi cơ quan nước ngoài có thẩm quyền. Hồ sơ đăng ký cấp giấy phép lao động phải có xác nhận của cơ quan có thẩm quyền nước sở tại của người nước ngoài và được chứng thực bởi lãnh sự quán Việt Nam.

 
«Bắt đầuLùi12345678910Tiếp theoCuối»