Thuế
Giới thiệu các điểm chính trong luật bảo hiểm xã hội (có hiệu lực vào 1/2007)

Luật BHXH số 71/2006/QH11 ngày 29/06/2006

Chính phủ ban hành Nghị định 152/2006/NĐ-CP ngày 22/12/2006 hướng dẫn thi hành một số điều của Luật BHXH về BHXH bắt buộc

Bộ lao động thương binh và xã hội ban hàng Thông tư số 03/2007/TT-BLDTBXH ngày 30/1/2007 hướng dẫn thực hiện một số điều của Nghị định 152/2006/NĐ-CP

 

 
Thuế thu nhập cá nhân mới và những điểm đáng chú ý

Ngày 21/11/2007, Quốc Hội thông qua Luật thuế thu nhập doanh nghiệp số 04/2007/QH12. Đây là một trong những luật được người dân quan tâm nhất và sẽ có hiệu lực kể từ ngày 01/01/2009. Lần ban hành này đánh dấu một dấu mốc quan trọng trong việc hoàn chỉnh một Luật có ảnh hưởng đến hầu hết các cá nhân có thu nhập liên quan đến Việt Nam. Luật này thay thế tất cả các văn bản pháp luật trước đó có liên quan đến thuế thu nhập cá nhân. Sau đây là một số điểm thay đổi chính của Luật này so với các quy định trước đó.

 
Thông tư 134 của Bộ Tài Chính về thuế thu nhập doanh nghiệp và những điểm chú ý

Ngày 23/11/2007, Bộ Tài Chính (BTC) ban hành Thông tư (TT) 134/2007/TT-BTC hướng dẫn thi hành nghị định số 24/2007/NĐ-CP ngày 14-2-2007 quy định chi tiết về thi hành luật thuế thu nhập doanh nghiệp (TTNDN). TT này có hiệu lực sau 15 ngày kể từ ngày đăng công báo và áp dụng cho kỳ tính thuế từ năm 2007 trở đi; thay thế các TT số 128/2003/TT-BTC ngày 22/12/2003 và 88/2004/TT-BTC ngày 1/9/2004 của BTC. Theo đó, TT có một số điểm đáng lưu ý sau:

 

 
«Bắt đầuLùi123Tiếp theoCuối»