Giới thiệu về RBK

Russell Bedford KTC ("RBK") là nhà cung cấp dịch vụ chuyên nghiệp chất lượng cao cho khách hàng. Tại RBK chúng tôi tập trung vào các dịch vụ thực sự mang lại giá trị gia tăng bằng cách đưa ra các giải pháp cho các vấn đề doanh nghiệp gặp phải dựa trên nền tảng kiến thức/kinh nghiệm, thời gian làm việc trách nhiệm và cam kết về chất lượng. Quản lý chất lượng chặt chẽ tạo nên sự khác biệt của chúng tôi và cũng là điểm mấu chốt để công ty vận hành và phát triển.

Xem tiếp
Nhân sự

Chúng tôi là một đội ngũ các kiểm toán viên công chứng (CPA) trong nước và quốc tế, tiến sĩ, thạc sĩ về kế toán và tài chính, thạc sĩ về quản trị kinh doanh với nhiều kinh nghiệm trong nhiều lĩnh vực kinh doanh khác nhau.

Con người là tài sản lớn nhất và cũng là nhân tố chủ chốt cho thành công của chúng tôi.

Xem tiếp
Khách hàng

Chúng tôi phục vụ các doanh nghiệp đầu tư nước ngoài quy mô nhỏ và vừa, các văn phòng đại diện và các tổ chức phi lợi nhuận ở Việt Nam.

Các công ty cổ phần của Việt Nam đang tăng trưởng về quy mô và lĩnh vực hoạt động cũng là những đối tượng chúng tôi dành sự quan tâm đặc biệt

Xem tiếp
Khách hàng Nhật Bản

altChúng tôi trợ giúp các doanh nghiệp Nhật Bản tại Việt Nam trong xu thế mở rộng hoạt động kinh doanh của họ tại khu vực Đông Nam Á.

Xem tiếp

Tin tức

ĐIỂM MỚI LUẬT DOANH NGHIỆP 2020

(22/09/2020)

Ngày 17 tháng 6 năm 2020, Quốc hội đã ban hành Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 (“Luật DN 2020”) thay thế Luật Doanh nghiệp 68/2014/QH13 (“Luật DN 2014”). Luật DN 2020 có hiệu lực từ ngày 01/01/2021 với các điểm chính như sau:
1. Thay đổi khái niệm doanh nghiệp nhà nước
2. Thêm đối tượng không được thành lập doanh nghiệp
Xem tiếp
TRĂN TRỞ CỦA DOANH NGHIỆP SỬ DỤNG HỆ THỐNG ERP VÀ GIẢI PHÁP THỰC TẾ

 

17/08/2020

Hệ thống ERP là hệ thống phần mềm quản lý không chỉ có tác dụng rất lớn trong việc kinh doanh, nhân sự, kho, tài chính… mà còn giúp cho doanh nghiệp quản lý tổng thể hoạt động từ đó tiết kiệm được thời gian, hiệu quả công việc được tăng cao.

Xem tiếp
Lộ trình áp dụng Chuẩn mực báo cáo tài chính quốc tế (“IFRS”) tại Việt Nam (VFRS)

 

31/7/2020

Ngày 16 tháng 3 năm 2020, Bộ Tài Chính đã ban hành Quyết định số 345/QĐ-BTC phê duyệt đề án áp dụng Chuẩn mực báo cáo tài chính tại Việt Nam. Chi tiết về lộ trình áp dụng, Quý khách vui lòng xem tại đây.